Downloads

Op deze pagina kunt u diverse documenten downloaden!

Categorie A - jaarlijkse plannen
Schoolgids
Zorgplan
Overblijfplan
Calamiteitenplan
 
Categorie B - meerjarige documenten
Schoolplan
Klachtenregeling
Aanvragen vrijstelling schoolbezoek
Leerlingstatuut
 
Categorie C - protocollen en gedragscodes
Internetprotocol voor leerkrachten
Internetprotocol voor leerlingen
Pestprotocol
Brochure Stichting Leergeld Haarlemmermeer
Luizenprotocol
Uitslag oudertevredenheidsonderzoek
Protocol Medicijn verstrekken & medisch handelen Meer primair