ICT

Computers, tablets, digitale borden en software

De computers en alles hieromheen neemt een steeds groter aandeel in ons onderwijs in. Toch zijn zij altijd ondergeschikt aan ons onderwijs; het zijn hulpmiddelen om ons onderwijs optimaal te kunnen verzorgen.á

Ook is een groot voordeel van digitale middelen dat je je onderwijs makkelijker kunt toespitsen op individuele leerlingen. Leerlingen kunnen werken op een niveau dat aansluit bij hun eigen ontwikkeling. We vinden daarbij als school de 21e eeuwse vaardigheid van het communiceren en samenwerken erg belangrijk.

We gebruiken ook de software die hoort bij de methoden die we op school gebruiken. Hierdoor kunnen leerlingen makkelijk verder oefenen (eveneens aansluitend op hun eigen niveau). Deze educatieve software op het gebied van taal, rekenen en woordenschatonderwijs vormt een belangrijk onderdeel van de lessen. Spelenderwijs worden de leerlingen op deze wijze vertrouwd gemaakt met de computer.

Ieder schooljaar besteden we veel aandacht aan de ICT-ontwikkelingen. We zoeken steeds naar nieuwe mogelijkheden om het computergebruik verder te integreren in ons onderwijssysteem. Vanaf groep 4 is er een digitale leerlijn die t/m groep 8 doorloopt. Aan het eind van de basisschoolperiode moeten de kinderen een werkstuk in Word maken, een PowerPoint presentatie kunnen houden, met internet kunnen omgaan en de eerste beginselen van Excel beheersen.á We proberen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van ICT in de gaten te houden en indien gewenst te implementeren in ons onderwijs. De komende jaren zullen er steeds meer tablets hun intrede doen in school. Ook dit vraagt om een duidelijke visie met betrekking tot de inzet en optimalisering van het onderwijs. Zo blijven wij als school ook altijd in beweging, altijd op zoek naar middelen die aansluiten bij onze visie op (goed) onderwijs.

Op dit moment maken we naast het vaste netwerk ook gebruik van draadloze notebooks (60 stuks) en een professioneel Wifi-netwerk! Tevens zijn er in alle groepen digitale schoolborden/touchscreens, waar ook kinderen op werken . Ook vinden wij het belangrijk om de leerlingen steeds meer mediawijs te maken.áDaarbij willen we de leerlingen ook helpen zichzelf en hun gegevens te beschermen in dit digitale tijdperk, maar ook willen we juist de positieve aspecten van de social media belichten.

In de kleutergroepen wordt ook dankbaar gebruik gemaakt van vele hulpouders die de leerlingen begeleiden om de computervaardigheden zich eigen te maken, zodat zij zich hierna ook zelf kunnen redden met de software op school. De algehele co÷rdinatie van de ICT bij ons op school berust bij Ron van der Veldt. Hij draagt zorg voor de (niet-technische kant van de) hardware, software en het gebruik hiervan binnen de school. Richard van Rooijen is medeverantwoordelijk voor de onderwijskundige kant van de ICT. In verband hiermee zijn zij een aantal dagdelen per week vrijgesteld van hun lesgevende taak.

Ook het komend schooljaar zullen we weer aandacht besteden aan de ICT-ontwikkelingen in het onderwijs. De leerkrachten volgen ieder schooljaar, zodat zij op deze manier hun vaardigheden op het gebeid van ICT vergroten.