Buitenschoolse Opvang

Voorschoolse, tussenschoolse (overblijven) en naschoolse opvang wordt op Het Braambos als volgt georganiseerd:

Voorschoolse opvang
Voorschoolse opvang wordt op Het Braambos verzorgd door SKH. De kinderen worden daar van 7:30 uur tot 8:15 uur opgevangen. De medewerkers van SKH brengen uw kind(eren) naar de klassen, waar zij dan door de leerkracht van de eigen groep worden begroet.

Tussenschoolse opvang / overblijven
De opvang van de kinderen tussen de middag (11:45-13:00 uur) wordt door Het Braambos zelf verzorgd. De coördinator van het overblijven is Theo Pieterse. De kinderen eten in hun eigen lokaal samen met hun juf of meester. Alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben hun eigen ouder(s) waar zij bij overblijven.
Het overblijven kost € 1,50 per keer en kan via een 'rittenkaart' van € 15,00 betaald worden. Deze rittenkaarten zijn op maandag- en donderdagochtend vanaf 8:20 uur te koop in het hoofdgebouw en op vrijdagochtend vanaf 8:20 uur in de schoolwoningen.
Na het eten wordt er buiten gespeeld. Dagelijks mag – op vrijwillige basis - een groep kinderen gebruik maken van het crealokaal.
De vaste groep overblijfouders wordt jaarlijks geschoold op gebied van pedagogiek, spel en BHV.
Om het overblijven betaalbaar te houden, willen we graag dat ouders die hun kind meer dan 10x per jaar laat overblijven, 1 a 2 keer participeren bij het overblijven. Ruim van tevoren krijgt u te horen op welke dag u bent ingedeeld. Voor vragen en informatie kunt u een e-mail sturen naar: r.vanderveldt@braambos.nl


Op deze pagina kunt u de volgende documenten met betrekking tot het overblijven downloaden:

Download het participatierooster voor het voorjaar van 2017.

Het overblijfplan waarin staat hoe het overblijven op het Braambos is geregeld + bijbehorend intakeformulier.

Voor vragen en informatie kunt u een e-mail sturen naar: overblijf@braambos.nl en r.vanderveldt@braambos.nl


Naschoolse opvang
--- volgt ---