Welkom!

Bekijk hier onze promotiefilm!

De naam "Het Braambos" is ontleend aan het verhaal uit de bijbel van Mozes en het braambos. Ons denken en handelen is gebaseerd op de waarden en normen uit het christelijk geloof, waarbij "respect" voor ons een sleutelwoord is. Dit betekent dat onze school respect heeft voor ieders persoonlijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond. Onze school staat open voor iedereen die deze opstelling kan waarderen en respecteren.

Het Braambos is één van de scholen van de vereniging "Meer Primair". De school is gehuisvest in een modern schoolgebouw (eigenlijk drie gebouwen) in de wijk Floriande.

Behalve de basisschool biedt het gebouw ook onderdak aan een peuterspeelzaal en een naschoolse opvang. Wij zijn een brede-school met veel activiteiten onder en na schooltijd voor ouders en kinderen.

 
Het laatste nieuws!

Jaarkalender

Laatste wijziging: 28 mei 2018